Ekologi

The Ecosystems song!

 

Ekologi – introduktion

 

Fotosyntes och cellandning

 

Abiotiska och biotiska miljöfaktorer

 

Ekologi – begrepp, definitioner och ekosystem

 

Näringskedja, näringsväv och energipyramid

 

Näringspyramid

 

Sjöar som ekosystem

 

Sjögräs

 

Östersjön under ytan – alger havets producenter

 

Anders Inghage