Biologi 2

Hemstudier pga coronasituationen

Ingen undervisning ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt studera hemma enligt kursplaneringen. Jag lägger kontinuerligt ut studieanvisningar och lektionsuppgifter på den här sidan.  Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg (Times New Roman 12p, enkelt radavstånd) minst tre gånger i veckan (motsvarande lektionsuppgifterna). Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt datumen på studieanvisningarna/uppgifterna jag lagt ut. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en 100p-kurs = 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen kommer att ges här på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation att ske via anders.inghage@norrkoping.se  Info och mejl skickade på annat sätt riskerar att inte komma fram pga att itsleraning och andra plattformar nu lätt blir överbelastade.

Vänliga hälsningar
Anders

Fredag 8/5

Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Kontroll och koordination”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som förutom provet på “Kontroll och koordination” har något annat prov kvar behöver göra det också onsdag 13/5 och läser på inför det också. /Lycka till Anders

Torsdag 7/5

Jag räknar med att ni som skrev igår klarade det provet. Börja därför repetera och läs på  avsnittet “Kontroll och koordination”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som förutom provet på “Kontroll och koordination” har något annat prov kvar behöver göra det också onsdag 13/5 och läser på inför det också. /Lycka till Anders

Tisdag 5/5

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet.

Du som inte skickat in din fullständiga logg för alla lektions/uppgiftsdatum till och med 24/4 behöver göra det först och få loggen godkänd innan du kan skriva något prov. För morgondagens provtillfälle är det tyvärr nu för sent för det.

Torsdag 30/4

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet. /Lycka till Anders

Tisdag 28/4

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Börja repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet. /Lycka till Anders

Fredag 24/4

Använd dagen idag till att repetera och arbeta klart med din logg. När du är klar med det skickar du senast på tisdag (28/4) före kl. 08.00 in din uppdaterade logg, som ska innehålla allt du gjort hittills inklusive dina svar på repetitionsfrågorna. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka den till: anders.inghage@norrkoping.se
/Anders

Torsdag 23/4

Läs om Kön, sexualitet & hälsa B2 273-287 och titta på filmerna om Sexualitet och hälsa här (6 filmer första filmen heter “Kön” och sista “Herpes”) Svara på repetitionsfrågorna 15-20 som finns här. Skriv svaren i din logg.
/Anders

Tisdag 21/4

Repetera Människans livscykel B2 258-266, DM 44-45, 100-115 och läs om Cancer B2 267-271, DM 97. Svara på repetitionsfrågorna 1-11 som finns här. Skriv svaren i din logg.
/Anders

Fredag 17/4

Läs om reproduktion och utveckling hos olika organismer B2 241-245, 251-257, och Människans livscykel B2 258-266, DM 44-45, 100-115. Svara på repetitionsfrågorna 1-14 som finns här. Skriv svaren i din logg. Första examinationen av de som återstår kommer att ske på plats i skolan under slutet av april. Mer om på vad och hur det ska gå till kommer mer information om i början av nästa vecka.
/Anders

Torsdag 16/4

Repetera B2 s200-210 och DM s42-43, och läs om diabetes här och om andra hormonsjukdomarhärsamt titta på  film 3-7 här. I loggen:

 1. Beskriv med hjälp av en bild utförligt hur hormonet insulin påverkar en cell via receptorer och sekundära budbärare.
 2. Beskriv utförligt skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2.
 3. Beskriv fem vanliga symtom på diabetes.
 4. Beskriv och förklara tre vanliga skador på kroppen diabetes orsakar.
 5. Diabetiker kan drabbas av koma, varför och hur behandlas det?
 6. Beskriv hur den dagliga behandling av diabetes kan ske. Beskriv och förklara bakgrunden till minst tre olika behandlingssätt.
 7. Beskriv hormonet glukagon och dess roll i kroppen.
 8. Beskriv hur balansen mellan glukagon och insulin regleras.
 9. Nämn och förklara två andra sjukdomstillstånd som beror på felaktig hormonproduktion.

Tisdag 14/4

Läs om hormonsystemet i B2 s200-210, DM s42-43 och titta på de två första filmerna här. I loggen:

 1. Ange och förklara 4 effekter av hormoner.
 2. Jämför hormonsystemet med nervsystemet, ange och förklara kort 4 skillnader i funktion och verkan mellan dem.
 3. Beskriv och förklara vad som menas med “återkoppling” när det gäller hormonsystemet och hur det går till.
 4. Förklara hur kopplingen mellan nervsystemet och
  hormonsystemet sker i hypofysen.
 5. Nämn fem organ/vävnader med hormonproducerande körtlar
 6. Nämn åtta hormon och vad var och en av dessa påverkar
 7. Förklara skillnaden i uppbyggnad och funktion mellan
  steroidhormoner och peptidhormoner.

Ordinarie prov och examinationer kommer att ske på plats i skolan under slutet av april och i maj. Mer information om vad som gäller inför det kommer inom den närmaste veckan. Vänliga hälsningar/Anders

Torsdag 9/4

Läs om smak och lukt här och titta på filmerna här. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara med hjälp av bilder i loggen hur smaker registreras och hur lukter registreras. Lycka till Anders

Tisdag 7/4

Läs om ögat och synen här och titta på den tredje filmen här. Läs också om örat och hörseln här och titta på den fjärde filmen här. Rita en detaljerad egen bild av ögat och namnge åtta strukturer och förklara funktion. Rita också en bild av örat och namnge åtta strukturer och förklara funktion. Fotografera bilden/bilderna och lägg in dem i din logg. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara i loggen minst tre olika ögonsjukdomar orsak och behandling samt hur ett cochleainplantat fungerar.
Lycka till Anders

Fredag 3/4

Läs om huden här och titta på de två första filmerna här. Rita en detaljerad egen bild av huden och dess olika lager. Namnge de olika lagren och minst ytterligare fem strukturer i huden och förklara uppbyggnad och funktion. Fotografera bilden/bilderna och lägg in dem i din logg. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara i loggen minst fem fysiologiska funktioner vår hud har för oss/vår kropp (tänk då även på vilka funktioner djupare lager har). Lycka till Anders

Torsdag 2/4

Repetera avsnittet “Centrala nervsystemet” B2 220–231,
DM 40-41, 70–83 och arbeta med repetitionsfrågorna (Hjärnan – repetitionshjälp). Skriv svaren på frågorna i loggen.
Lycka till Anders

Tisdag 31/3

Läs böckerna B2 s.221–231, repetera DM s.40-41, 70–83 och titt på film tre, fyra och fem här.  Beskriv i loggen:

 1. Det autonoma nervsystemet, dess funktion och uppdelning.
 2. I tre punkter hur hjärnans utveckling kan stimuleras under uppväxten.
 3. I fyra punkter vad man bör tänka på för att hjärnans kapacitet och förmåga under livet ska hållas på en hög nivå på ett naturligt sätt.
 4. Beskriv utförligt Alzheimers sjukdom och hur man kan förebygga den. Beskriv också minst två andra sjukdomar som kan drabba hjärnan.

Lycka till.  Anders.

Fredag 27/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen kan du fortsätta med dagens uppgift. Läs böckerna B2 s.222–223 och DM s.70–83 och titt på de två första filmerna om hjärnan här. Gör en tabell över hjärnans olika delar och delarnas uppgift. Skriv även en informativ sammanfattning baserat på sidorna i böckerna.
Lycka till! Jessika & Anders.

Torsdag 26/3

Läs i böckerna B2 s214–222 och DM s40-41 och titta på alla filmer om nervsystemet här. Teckna en bild av en motorisk nervcell och sätt ut benämningar på minst 7 olika strukturer. Gör ett flödesschema över hur en nervimpuls färdas från hjärnan till en muskel, ha med begrepp som vilopotential och aktionspotential med mera. Fota och infoga i loggen.
Lycka till! Jessika & Anders

Fredag 20/3

Fortsätt på tabellen igår genom att göra ett flödesschema över immunförsvarets olika delar, ta med de delar som finns i tabellen. Välj också en sjukdom (exempel finns i B2 s. 181–187) och skriv en kort informativ text där du beskriver olika symtom, hur sjukdomen sprids och vad det är för slags sjukdom.
Lycka till! Jessika & Anders

Torsdag 19/3

Läs om “Kroppens försvar” / “Immunförsvaret i DM (s.86 – 93), och B2 (s.164- 176), och titta på de tre första filmerna om kroppens försvar här. Gör en utförlig tabell över immunförsvarets olika delar och deras uppgifter, markera i tabellen vilka delar som tillhör det medfödda och vilka delar som tillhör det adaptiva försvaret.

Tisdag 17/3

Ingen undervisning kommer att ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt att studera enligt kursplaneringen enligt anvisningarna ovan. Mer information kommer i morgon och på torsdag.
/Jessika & Anders


Biologi 2 är en kurs om cell- och molekylärbiologi, fysiologi hos människan och andra djur samt fördjupning när det gäller naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen innehåller också ett antal laborationer.
I menyerna hittar du mer information och det mesta du behöver för kursen.
Lycka till!

Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Alamy Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Anders Inghage