Cellandning & ATP

ATP – struktur och funktion kort översikt

 

ATP i detalj – funktion och exempel på ATP drivna processer

 

Cellular respiration song!

 

Cellandning – kort översikt över de olika processerna

 

Glykolys

 

Bildning av Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA)

 

Citronsyracykeln/Krebs cykel – kort översikt

 

Citronsyracykeln/Krebs cykel – fler detaljer

 

Oxidativ fosforylation – kort översikt

 

Oxidativ fosforylation – Elektrontransportkedjan & Kemiosmos

 

Elektrontransportkedjan & kemiosmos mha ATP syntas

 

Detaljerad genomgång av cellandning & anaerob syntes av ATP

 

Energi, cellandning & ATP – sammanfattning

 

Anders Inghage