Prokaryota celler & virus

Prokaryota celler – Bakterier

 

Procaryota celler – Bakterier olika typer och egenskaper

 

Kvävets kretslopp & bakterier

 

Prokaryota celler – Arkéer

 

Virus – kort beskrivning

 

Virus – utförligt

 

Anders Inghage