Vetenskaplig publicering

Vetenskapliga originalartiklar är artiklar i vetenskapliga fack-tidskrifter där forskare redovisar sina resultat för i första hand andra forskare inom samma vetenskapsområde. Vetenskapliga originalartiklar är skrivna enligt IMRAD som är en internationellt överenskommen mall för hur vetenskapliga arbeten ska skrivas.

Introduktion – vetenskapliga originalartiklar

 

Utförlig guide – vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig artikel - video
Steg för steg guide här

Vetenskaplig publicering – historik och sammanfattning här.

Mer om hur du hittar vetenskapliga artiklar här

Anders Inghage